Informacje o nas                                     KIM  JESTEŚMY         kto to jest Kontakty

  • Ta strona informacyjna służy do szczegółowego opisu tego projektu internetowego, firmy, produktów i usług, które proponujemy.                                   HURTOWA     I      DETALICZNA    sprzedarz                                                                       CEBUL           cebulek                  kwiatowych  kłączy  SADZONEK  DRZEW         KRZEWÓW     I      KWIATÓW              

Historia projektu  Motywacją  do utworzenia  tej vitryny jest  komunikacyjny paraliż.  BRAK  WOLI I UMIEJĘTNOŚCI  WSPÓŁPRACY  LUDZI    I   URZEDÓW  

W tej części możesz opisać historię swojego projektu i to, co Cię motywowało, aby go realizować. Wydaje się rzeczą stosowną wspomnieć także o najważniejszych przedsięwzięciach i podziękować osobom, które projekt współtworzyły.